Ford Escape

Năm sản xuất: 2021
Thời gian giao xe: Quý 2/2020
Khuyến mãi: Nhiều khuyến mãi giá trị, nhận cọc từ bây giờ